העלמת כלי דם

העלמת ורידים/נימים

שימוש בלייזר להעלמת ורידים/נימים ברגליים. לעיתים משלבים זריקות לורידים.
נדרשים 4-6 טיפולים בהפרשים של 3 שבועות בין טיפול אחד למשנהו.